ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
055-612793-5 ต่อ 24

หมายเลขแฟกซ์
055-621290


งานข้อมูลสารสนเทศ
planst1_1@hotmail.com

ฝ่ายพัฒนาและดูแลระบบ
ict@spm38.go.th